De denker plaatje

Mijn meningen - opvattingen

 

Onbegrip voor gedrag buurtraad GasthuislaanContact :

Martin van Leeuwen
Kloosterkade - Delft
mvleeuwendelft@gmail.com

Al maanden lang erger ik mij aan het gedrag van diverse buurtraden. Ditmaal wil ik het hebben over degenen die de belangen behartigen van de Gasthuislaanbewoners. Men vind dat de overlast van het aantal auto's door de straat alle perken te boven gaat. Dit na sluiting van de Sebastiaanbrug. De straat is overbelast. Men rijdt er als gekken. Enz, enz. Kosten nog moeiten worden gespaard om dit onder de aandacht van de Delftse bevolking te brengen. Via krantenartikelen en via gesprekstijd  tijdens gemeenteraadsvergaderingen. Er is niet meer te leven. Je wordt van de sokken gereden door de voorbijrazende auto's. Je wordt gek van de geluidsoverlast en de kinderen kunnen niet meer buitenspelen. Vooral dat laatste zou mij moeten raken! Ik fiets echter elke dag een keer of vijf tot zes over de Gasthuislaan en heb er allereerst nog nooit kinderen buiten zien spelen. De straat is meestal uitgestorven dus van verkeers- en geluidsoverlast is mijns inziens ook totaal geen sprake. Waar de weerstand dus vandaan komt is mij een raadsel. Toch heeft deze groep mensen het - voor mij onbegrijpelijk - voor elkaar gekregen borden in de straat te laten plaatsen met een snelheidsbeperking tot 15km/uur, paaltjes op het wegdek te laten zetten om de doorgang enigszins te remmen en tellers op het wegdek te laten plaatsen om de hoeveelheden verkeer te registreren. Als iets mij als bewoner nou echt zou iriteren dan zijn het de laatstgenoemde onafzichtelijke objecten in en op het wegdek. Welke gek van gemeentewege is er ingetrapt om al deze onzinnige maatregelen te laten realiseren. Wat een geldverspilling. De Gasthuislaan is zo wie zo niet geschikt om kinderen buiten te laten spelen. Overal wordt er - als er verkeer is - te hard gereden en dus niet alleen hier. De hoeveelheden auto's hebben mijns inziens al heel lang niets te maken met het sluiten van de Sebastiaansbrug maar - op sommige momenten - met het aan- en afvoeren van kinderen naar de Oostpoortschool.
Hier blijkt maar weer eens dat velen de stelling hebben: Je mag voor elk probleem allerlei maatregelen nemen maar laat IK er alstublieft geen last van hebben.
Do what you want but NOT IN MY BACKYARD!

Stuur gerust uw reactie/commentaar naar nevenstaand emailadres!