De denker plaatje

Mijn leven in de Wippolder
-Nu-

 

Mijn meningen - opvattingen!      Misschien ook die van u?    Of toch niet?Contact :

Martin van Leeuwen
Kloosterkade - Delft
mvleeuwendelft@gmail.com

Ik heb het plan opgevat om mijn gedachten omtrent gebeurtenissen/situaties/aktiviteiten in Delft en in de Wippolder op deze website te plaatsen. Dit daar ik diverse malen bewondering heb voor dingen die in de stad/wijk gebeuren, maar mij soms ook mateloos erger. Ook wil ik ondergeschoven aktiviteiten onder de aandacht brengen. Ik ga proberen de positieve dingen altijd de boventoon te laten voeren al zal dat niet altijd meevallen! Ik ga dit doen omdat ik al diverse malen van plan was om op artikelen in de dag- en stadsbladen te reageren door een reactie in deze bladen te schrijven. Uiteindelijk heb ik dat nooit gedaan omdat ik mijzelf te betweterig/bemoeizuchtig vond, het te omslachtig vond of mezelf de tijd niet gunde! Ik zal mij voorlopig beperken tot lokale of landelijke aangelegenheden en mij - nog - niet bemoeien met buitenlandse aangelegenheden en personen. Bij deze een start op mijn manier!


WAARDERING -  BEWONDERING - RESPECT - LIEFHEBBER
             voor         -          voor               -    voor       -        van           

HEKEL - AFKEER - AFSCHUW  - VERWONDERING
  aan    -      van     -   omtrent    -            over                
Golden Ten Loop
Ondernemersgeest
Logistiek spoorzone
Marja van Bijsterveldt 
Daphne Schippers   
Damesvoetbal
Rietveld theater Delft            
Presentatie Dione de Graaff
Ons kleinkind Benjamin


Klik voor uitleg op het gewenste item!
Elke klootzak die zijn poten niet van kinderen af kan houden 
Gezeik rondom Sebastiaansbrug / Bussen Zuidplantsoen
Pizza- en andere voedselbezorgers  
Asociale studenten    
Buurtraad Gasthuislaan    


Klik voor uitleg op het gewenste item!
   


  • Terug naar boven

  •