De denker plaatje

Mijn meningen - opvattingen -

 

Afkeer omtrent pedofielen                                                                           Last update : 2018Contact :

Martin van Leeuwen
Kloosterkade - Delft
mvleeuwendelft@gmail.com

Elke keer wordt ik weer helemaal onpasselijk van berichten in de krant of in andere media omtrent misbruik van of ongepast gedrag naar kinde- ren. Hoe ziek kan je zijn om je met dat soort dingen bezig te houden! Het hulpeloze van een - al dan niet geestelijk volwaardig - kind te gebruiken om je eigen lusten te kunnen bevredigen! Helaas vind dit soort misdrijven veelal plaats op plekken waar vele kinderen samenkomen. Juist de plekken waar een kind plezier kan ervaren zoals o.a. sport- zang/muziek- of andere verenigingen/clubs. Een noodzakelijk iets om een fijne jeugd te ervaren en je op een normale manier naar het volwassen zijn te kunnen ontplooien!
Ook het geloof heeft zo zijn sporen nagelaten. Het geloof zelf heeft de naam "schijnheilige" volledig waar gemaakt. Iedereen in die kringen wist van de misdragingen en een ieder sloot zijn ogen en hield zijn bek. Ook de ouders! Opdoeken deze sektes!
Ik heb in het verleden - als jong jeugdbestuurslid van een sportvereniging - meerdere keren met dit soort aktiviteiten te maken gehad en moet zeggen dat je er dan alleen voor staat de problemen vast te stellen en vooral op te lossen. Hulp van politie etc. is bij verdenkingen niet te ver- wachten. Je krijgt als je zekerheid wilt omtrent het gedrag van bepaalde personen in hun verleden geen informatie. Zelfs niet als je getipt bent dat iemand in het verleden reeds is veroordeeld voor dergelijke aktiviteiten. Schijnbaar moeten er eerst nieuwe slachtoffers vallen voordat je daad- werkelijk kunt ingrijpen! Brrrrrr!!
Mijn mening is dat bij voldoende bewijs van wangedrag dit soort mensen onmiddelijk uit de samenleving verwijderd dienen te worden. Het lijkt mij geen ziekte die is te genezen dus levenslang isoleren i.p.v. weer een kind levenslang lichamelijk en vooral geestelijk te beschadigen!
Mijn motto : "Oogjes open, bescherm uw kinderen tegen dit soort klootzakken!"

Stuur gerust uw reactie/commentaar naar nevenstaand emailadres!