Wippolder-wijkkaart-deelMijn leven in de Wippolder
- Toen -

 

De Wijk - De Winkels
Contact :

Martin van Leeuwen
Kloosterkade - Delft
Mobiel : 06 1292 4098
mvleeuwendelft@gmail.com

Winkels in de Wippolder

Ik was er in mijn jeugd altijd "heilig" van overtuigd dat de Wippolder begrensd werd door Rijksweg 13, de Nassaulaan, Mijnbouwstraat en wat nu heet Michiel de Ruyterweg/Mekelweg. Later blijkt de wijk toch behoorlijk wat groter en begrensd te zijn door Rijksweg 13, huidige Kruithuisweg, Schie van Kruithuisweg tot aan de Oostpoort en de Poortweg. Een grote wijk dus! U moet mij nu echter helpen! Naar mijn beste weten eindigde het wijkgedeelte waar ik woonde - na mijn geboorte - zuidwaarts in de Prof. Oudemanstraat. Het oostelijk deel van deze straat stond er naar mijn idee al wel, westelijk na de Prof Krausstraat naar mijn idee niet. Daar was de Kon. Emmalaan de laatste bebouwing. De Jan de Oudeweg, Prof.Henketstraat, Prof.Telderslaan en de andere zuidelijk straten waren er nog niet. Allemaal polder. De westelijke kant van dit wijkgedeelte werd begrensd door de Prof. Schoemakerstraat tot aan de huidige Prof. Telderslaan. Het westelijk deel van de Hendrik Casimirstraat was ook al gebouwd. Westelijk en zuidelijk van de Schoemakerstraat was alleen maar polder. Westelijk tot aan de Rotterdamseweg toe. Begraafplaats "Jaffa" was er wel. Midden in deze polder stond ergens - ongeveer bij de huidige sportstichting van de TU het gemaal van de familie Kaiser. Ja, inderdaad het ouderlijk huis van Stien en Dolf! Waarschijnlijk over een weg of pad alleen maar bereikbaar vanaf de Rotterdamseweg.
Behalve de winkels en woningen die ik reeds heb vermeld in het hoofdstuk DE WOONSTRAAT bevonden zich in de wijk nog een groot aantal winkels, gebouwen en noemenswaardige verenigingen / organisaties. Klik hier voor een lijst met de winkels


Onderstaand zal ik de winkels en gebouwen beschrijven waarvan ik iets weet te vertellen.

Meijer          Levensmiddelen- melkboer     Kon. Emmalaan

Mijn ouders kochten hier altijd hun levensmiddelen en betaalden nooit direkt. Alles werd met potlood opgeschreven in een boekje. Werd er eens per week betaald? Of één keer per maand?
Ik weet wel dat de overvriendelijke mensen - ma Meijer, pa Meijer, Cock - die hier in de winkel stonden altijd kwaliteitsartikelen verkochten. Die rookvlees...... heerlijk!!

Haak              Waterstoker - Snoepzaak          Kloosterkade

Nagenoeg mijn hele zakgeld - f1,-- per week - ging naar deze zaak. Meestal kocht ik voor die ene gulden 20 pakjes Bazooka kauwgom bij moeder Haak of dochter Bep! Vaak gingen die pakjes in één keer open en in één keer naar binnen. Als ik toendertijd al een grote b... had dan begrijp ik nu waar dat door kwam! Graag enig begrip dus!
Naast snoep verkocht Haak ook allerlei andere artikelen. Bijgebleven is de grote ketel in de hoek achterin de zaak waarin warm - bloedheet -  water werd gestookt. Thuis waren er - om te wassen - nauwelijks mogelijkheden om warm water te maken dus haalde je bij Haak een houten vaatje. Vullen via de flexibele juten? slang die in het vat ging, kurk -met jute ertussen- in de opening en karren met de kruiwagen naar huis!  Niet vergeten ook een "zakje blauw" en wat Sunlight zeep mee te nemen!

Beaart           Snackbar                             J.W.Frisostraat

Een zaak waar ik in mijn latere puberjeugd de nodige uurtjes heb doorgebracht. Oude Kees Beaart achter de toonbank. Altijd met de mond de vingers natmakend om het nog lege patatzakje op te kunnen pakken uit de grote stapel. Patat van 15 cent en 25 cent!! Wat een tijden! En toch geen overgewicht. Logisch niet! Je was de hele dag op straat aan het donderjagen. Dus compensatie genoeg!
Beaart was "de" ontmoetingsplek voor de wijkjongeren. Geen clubhuis nodig in die tijd! Zie onder VRIENDEN en VRIENDINNEN!

Verder...............